Ongevallenverzekering

MHCD heeft voor alle leden van de vereniging een collectieve sportongevallenverzekering afgesloten die dekking geeft voor "alle activiteiten de hockeysport betreffende", alsmede tijdens het rechtstreeks gaan en komen van de plaats van deze activiteit, één en ander mits georganiseerd door of ten behoeve van of op initiatief van de vereniging of organisatie/sportbond waarbij de vereniging is aangesloten en in verband staande met de tak van sport welke door de verzekeringnemer wordt beoefend. De verzekering draagt een aanvullend karakter, dat wil zeggen: indien men elders is verzekerd voor bepaalde kosten, dan komt alleen die schade, voor zover onder deze polis gedekt, voor vergoeding in aanmerking welke het bedrag waarvoor elders aanspraak zou kunnen worden gemaakt te boven gaat.

Zie voor meer informatie www.sportverzekeringen.nl. Als je aanspraak wil maken op de collectieve sportverzekering van MHCD dan dien je zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het ongeval, aangifte te doen van het ongeval via een formulier dat je kunt downloaden op www.sportverzekeringen.nl onder het kopje 'schade melden'. Voor meer informatie kunt u mailen naar [email protected]. De afwikkeling van de schadeclaim vindt verder plaats tussen de verzekeraars van de getroffene(n).